Knygos

Jūratė Marija Trilupaitienė. Bibliografija 1978–2018 m

4,80 €
Lietuvių

Šioje bibliografijos rodyklėje suregistruoti vienos žymiausių Lietuvos muzikologių bei muzikos istorikių, habilituotos humanitarinių mokslų daktarės Jūratės Marijos Trilupaitienės per keturiasdešimt metų atlikti darbai: monografija, mokslo studijos, sudaryti leidiniai, moksliniai straipsniai, disertacija, habilitacinis darbas, metodinė priemonė. Taip pat pateikiami mokslo populiarinimo straipsniai, recenzijos, sudarytos kompaktinės plokštelės, pranešimai mokslinėse konferencijose, recenzuotos knygos, viešosios paskaitos, televizijos, radijo laidos ir kita. Skelbiama literatūra apie J. M.

Kaina: 4,80 €

Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų istorija ir rinkiniai

12,50 €
Lietuvių

Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų studijos, VII tomas
Antroji pataisyta ir papildyta laida

Knygoje pristatoma Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų Vilniaus Žemutinėje pilyje istorija, Lietuvos valdovų rezidencijos atkūrimas, publikuojami itin vertingi, gausūs ir įvairūs radiniai bei sukaupta interjero vertybių kolekcija, atspindinti istorinius Lietuvos ryšius Europoje. Čia pateikiamos numatytų Valdovų rūmų ekspozicijų schemos, svarbiausių istorinių datų suvestinė, skelbiama nauja lituanistinių vertybių, esančių užsienyje, medžiaga.

Kaina: 12,50 €

Lietuvos didžiojo kunigaikščio Aleksandro Jogailaičio dvaro sąskaitų knygos (1494–1504)

15,93 €
Lietuvių

Leidinyje publikuojamos trys ankstyviausios Lietuvos didžiojo kunigaikščio Aleksandro Jogailaičio (1461–1506) dvaro sąskaitų knygos, kuriose yra daug vertingos informacijos apie Aleksandro Jogailaičio dvaro gyvenimą. Tekstai skelbiami lotynų ir lietuvių kalbomis.

Kaina: 15,93 €