Knygos

Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų istorija ir rinkiniai

12,50 €
Lietuvių

Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų studijos, VII tomas
Antroji pataisyta ir papildyta laida

Knygoje pristatoma Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų Vilniaus Žemutinėje pilyje istorija, Lietuvos valdovų rezidencijos atkūrimas, publikuojami itin vertingi, gausūs ir įvairūs radiniai bei sukaupta interjero vertybių kolekcija, atspindinti istorinius Lietuvos ryšius Europoje. Čia pateikiamos numatytų Valdovų rūmų ekspozicijų schemos, svarbiausių istorinių datų suvestinė, skelbiama nauja lituanistinių vertybių, esančių užsienyje, medžiaga.

Kaina: 12,50 €

Lietuvos didžiojo kunigaikščio Aleksandro Jogailaičio dvaro sąskaitų knygos (1494–1504)

15,93 €
Lietuvių

Leidinyje publikuojamos trys ankstyviausios Lietuvos didžiojo kunigaikščio Aleksandro Jogailaičio (1461–1506) dvaro sąskaitų knygos, kuriose yra daug vertingos informacijos apie Aleksandro Jogailaičio dvaro gyvenimą. Tekstai skelbiami lotynų ir lietuvių kalbomis.

Kaina: 15,93 €

Gražina Marija Martinaitienė. Bibliografija 1968–2017 m.

3,80 €
Lietuvių

Šioje bibliografijos rodyklėje suregistruoti žymios Lietuvos dailės istorikės, kultūrologės, humanitarinių mokslų daktarės (habilitacijos procedūra 2008 m.), Vyriausybės kultūros ir meno premijos laureatės (2009 m.) Gražinos Marijos Martinaitienės per beveik penkiasdešimt metų publikuoti darbai: parengtos knygos, sudaryti ir redaguoti moksliniai leidiniai, paskelbti moksliniai straipsniai ir dailės kūrinių aprašai, mokslo populiarinimo straipsniai, recenzijos, vertimai ir kita. Skelbiama literatūra apie G. M. Martinaitienę ir jos mokslinius darbus.

Kaina: 3,80 €

Senasis Baltijos sidabras iš privačios kolekcijos

7,50 €
Lietuvių

Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų parodų katalogai, XIV tomas

Tai tarptautinės parodos „Senasis Baltijos sidabras iš privačios kolekcijos“, vykstančios 2017 m. gegužės 17 – rugsėjo 3 d. Valdovų rūmuose, katalogas. Ši paroda skiriama dabartinės Latvijos teritorijoje XVII a. pradžioje – XIX a. viduryje dirbusių auksakalių kūriniams. Joje eksponuojama daugiau nei šimtas įspūdingų Gotikos, Renesanso, Baroko, Klasicizmo ir Istorizmo sidabro dirbinių, pristatančių Latvijos auksakalystės raidą bei europinį meninį lygį.

Kaina: 7,50 €